Цртежи - Циклус "Секире" - 2008 година

Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић
III Суђенице
21цм x 30цм
оловка
Аркона
21цм x 30цм
оловка
Коледарка
21цм x 30цм
оловка
Србица
21цм x 30цм
оловка
Велики дан
21цм x 30цм
оловка
Секира мајка
21цм x 30цм
оловка
Траг Сораба
21цм x 30цм
оловка
Енергија
21цм x 30цм
оловка
               
Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић
Секира II
21цм x 30цм
оловка
Велесова
21цм x 30цм
оловка
Секира знања
21цм x 30цм
оловка

Змајево крило
21цм x 30цм

оловка

Секира IV
21цм x 30цм
оловка
Секира љубави
21цм x 30цм
оловка
Секира мира
21цм x 30цм
оловка
Перунова муња
21цм x 30цм
оловка
               
Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић        
Секира мудрости
21цм x 30цм
оловка
Секира блаженства
21цм x 30цм
оловка
Магична секира
21цм x 30цм
оловка
Секира светлости
21цм x 30цм
оловка
       
               

Цртежи - Циклус "Иријско воће" - 2009 година

Цртежи - Радосав Ћирковић Цртежи - Радосав Ћирковић      
Иријско воће I
11цм x 11цм
оловка
Иријско воће II
11цм x 11цм
оловка
     
         
break